Четвер
19.09.2019
17:32
Вітаю Вас Гость
RSS
 
Волинська обласна організація НСКУ
Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [7]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » Статті » Мої статті

Статут ВООНСКУ

Затверджено

Конференцією Волинської

обласної організації Національної

спілки краєзнавців України

 15 червня 2009 р.                          

 

 

Статут

 

Волинської обласної організації Національної спілки

краєзнавців України

 

 

 

м. Луцьк

2009

 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (далі ВООНСКУ, Організація) є добровільним об’єднанням учасників краєзнавчого руху, які визнають і виконують цей Статут, ведуть дослідницьку та пропагандистську роботу з краєзнавства Волині, відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законодавчих актів, Статуту і Положень Національної спілки краєзнавців України (далі НСКУ, Спілка).

ВООНСКУ діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм творчої діяльності, визнання авторських прав. ВООНСКУ незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

1.2. ВООНСКУ та її організації співробітничають з державними органами, науково-дослідними установами, закладами культури і освіти, політичними партіями, громадськими організаціями та установами, що ведуть краєзнавчу роботу, краєзнавцями всієї України, українською діаспорою, зацікавленими у розвитку краєзнавства, збереженні національної історико-культурної спадщини українського народу та унікальних природних скарбів.

1.3. Основною метою діяльності ВООНСКУ є розвиток національної культури та краєзнавчого руху в органічному поєднанні всіх його державних, громадських і шкільних форм, залучення до пізнання краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого у цій галузі в Україні та за кордоном, створення документально-публіцистичних та науково-популярних творів з історії та культури краю.

ВООНСКУ прагне виховувати у громадян почуття національної свідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій українського народу, а також інших народів, пов’язаних з Україною і Волинню своєю долею та унікальних природних скарбів.

1.4. Повна назва – Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (скорочені назви: ВООНСКУ, організація краєзнавців). Місцезнаходження ВООНСКУ – Україна 43025, проспект Волі, 15

 

ІІ. ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  Основними напрямами діяльності ВООНСКУ є:

- дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та краєзнавства;

- сприяння розбудові державності України, відродження і розвиток духовності та історичної пам’яті українського народу, зокрема у Волинській області;

- сприяння відродженню, збереженню і розвитку кращих традицій українського краєзнавства;

- залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної незалежності;

- вивчення минулого і сьогодення свого краю, політичного, економічного і культурного розвитку Волинської області, районів, міст і сіл, досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і установ, закладів науки, освіти, культури, громадських організацій.

- виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи;

- вивчення, дослідження і збереження пам’яток матеріальної та духовної культури, участь у пошуку для повернення в Україну пам’яток, що знаходяться за її межами і становлять національну культурну спадщину;

- підтримка державних і громадських форм музейництва, надання практичної допомоги колекціонуванню;

- сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії;

- сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників рідного краю, надання їм матеріальної, моральної і правової підтримки;

- розвиток міжнародних культурних контактів;

- співробітництво на терені краєзнавства з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, культурно-просвітницькими установами;

- участь у створенні і розвитку належної матеріально-технічної бази з метою одержання коштів для виконання статутних завдань; масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних загальнолюдських цінностей;

- створення умов для підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів ВООНСКУ, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

- пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

- видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень українського краєзнавства та культури, творчого і наукового доробків членів ВООНСКУ;

- організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів тощо;

- сприяння відродженню розвиткові та популяризації народної творчості, належному використанню народних традицій і обрядів, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини, охороні довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних загальнолюдських цінностей;

- надання допомоги у навчально-виховній роботі культосвітніх установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному й інтелектуальному розвитку, у морально-етичному й естетичному вихованні громадян;

- прищеплення поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

 2.2. Для досягнення статутних завдань ВООНСКУ у порядку встановленому чинним законодавством:

-  здійснює координацію наукових, громадських та шкільних форм
краєзнавства у Волинській області;

- вносить пропозиції до органів влади і управління щодо раціонального
використання і збагачення природних ресурсів краю, організації
національних парків, державних заповідників, заказників, охорони
унікальних ландшафтів, водних ресурсів, рідкісних та зникаючих видів
рослин і тварин;

-       створює громадські реєстри пам'яток природи, матеріальної та духовної культури;

-       формує науково-методичну базу краєзнавства, проводить наукові конференції, дискусії, семінари, розробляє методичні рекомендації, поточні і перспективні плани розвитку краєзнавства;

- сприяє підготовці фахівців з краєзнавства у вищих учбових закладах,
педагогічних та культурно-освітніх училищах, викладанню нормативних та
спеціальних курсів по вивченню рідного краю в загальноосвітніх школах,
технікумах, професійно-технічних училищах, вузах;

-   здійснює видавничу діяльність (випуск інформаційно-методичної літератури, книг, брошюр, підручників і посібників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань з питань краєзнавства, публікація архівних джерел);

-   проводить культурно-просвітницьку роботу, організовує експедиції, лекції, виставки, громадські обговорення проблем краєзнавства, публічні презентації завершених творчих видань, окремих цінних публікацій, документальних або наукових досліджень членів професійної творчої спілки краєзнавців;

-   готує і тиражує кіно-аудіо-відео-фотоматеріали з питань краєзнавства;

-   проводить благодійні заходи, спрямовані на піднесення краєзнавства в Україні;

-   налагоджує зв'язки, обмін інформацією та досвідом з відповідними державними та громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном;

-  висвітлює через засоби масової інформації статутні завдання та
проблеми краєзнавчого руху, популяризує діяльність краєзнавчих осередків
та окремих краєзнавців;

- створює регіональні та національні інформаційні центри з відповідним
банком даних з питань краєзнавства, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами,
літературою і рукописами;

-     вносить пропозиції до органів влади і управління щодо увічнення пам'ятних місць, встановлення пам'ятників і пам'ятних знаків, наіменування та переіменування топонімічних об'єктів;

-     надає стипендії краєзнавцям, які працюють за програмами Організації, встановлює іменні премії;

- фінансує наукові програми Організації;

-     надає допомогу у створенні організацій, містах, районах Волинської області, окремих трудових колективах;

-     може     здійснювати  господарську та  іншу  комерційну діяльність,

шляхом  створення  госпрозрахункових установ і  організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства;

- проводить лотереї, аукціони, виставки-продажі;

-   виходячи з власних можливостей, самостійно визначає форми,
системи і розміри оплати праці працівників штатного апарату.                                                    

 

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.  Членство в Спілці може бути лише індивідуальним.

3.2.  Членом Спілки можуть бути з 18 років громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, основним заняттям котрих є створення завершених та оприлюднених творів у галузі культури, історії, краєзнавства, пам’яткознавства, фольклору та етнографії України.

3.3.  Члени Спілки повинні визнавати положення Статуту НСКУ, цього Статуту  та бути зацікавленими у розвитку українського краєзнавства, як окремої галузі духовної культури держави, а результатом їх індивідуальної чи колективної творчої діяльності мають бути твори, окремі публікації чи видання, що становлять культурно-історичну, духовну або наукову цінність.                                                                   

3.4.  Прийом до Спілки здійснюється на підставі письмової заяви вступаючого, автобіографії, анкети поданого зразка з переліком особистих краєзнавчих доробків та письмових рекомендацій 3 членів Спілки, котрі перебувають у ній не менше 3 років. Вступні документи подаються до первинної організації Спілки, а в разі її відсутності - до Правління районної чи обласної організації, звідки після позитивного розгляду пересилаються на зберігання до Секретаріату Спілки. Рішення про прийняття до Спілки нових членів приймається зборами первинної організації і затверджується правлінням обласної організації. Новим членам Спілки вручається членський квиток встановленого зразка за підписом Голови НСКУ та членський значок.                                                                                             

3.5.  Члени Спілки зобов'язані:

- дотримуватись єдиного Статуту Національної спілки краєзнавців України та положень цього Статуту, який затверджується Правлінням Спілки;               

- брати активну участь у краєзнавчій роботі, в дослідженні та популяризації природних та історико-культурних скарбів рідного краю;

- сплачувати вступний та щорічні членські внески, розміри яких визначаються рішенням Правлінням Спілки;

- підвищувати свою кваліфікацію з краєзнавства;                                                                     

- широко пропагувати мету та завдання Спілки серед населення;

- сприяти залученню до Спілки нових членів;

-   активно сприяти розширенню аматорського краєзнавчого руху, його
постійній підтримці, тісній взаємодії зі спілкою, надавати посильну
фінансову та методичну допомогу.

3.6.   Члени Спілки мають право:

-   обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

-   брати участь в обговоренні питань діяльності Спілки та вносити свої пропозиції;

-   брати участь у формуванні та реалізації Всеукраїнської та обласної краєзнавчих програм;

 

-       брати участь у підготовці і проведенні краєзнавчих конференцій, симпозіумів, семінарів, екскурсій, експедицій, творчих заходів тощо;

-       публікуватись у виданнях Спілки, виступати в пресі, по радіо і телебаченню з проблем краєзнавства у встановленому порядку;

-       отримувати матеріальну допомогу від Спілки на проведення краєзнавчих досліджень та соціальні потреби малозабезпечених членів Спілки;

- бути рекомендованим для вступу у вищі учбові заклади, аспірантуру та
докторантуру;

-   за активну участь у проведенні краєзнавчих досліджень бути
відзначеними моральними та матеріальними стимулами. За особливі заслуги
в галузі краєзнавства бути удостоєними почесного звання Спілки з
врученням посвідчення, нагрудного знака та занесення до Книги почесних
членів Спілки, іменних премій Спілки, представленими до почесних звань та
державних нагород України;

- член Спілки може мати статус як найманого працівника, так і особи, яка не працює за наймом.

3.7.   Членство в Спілці може бути припинено в разі:

-   добровільного виходу на підставі письмової заяви до Правління
районної (міської) організації, а в разі їх відсутності - до Правління обласної
організації;

-   порушення Статуту, або вчинення дій, що підривають авторитет Спілки;

-   несплати членських внесків протягом 2 років.

 

Категорія: Мої статті | Додав: Краєзнавець (25.11.2010)
Переглядів: 1012 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Друзі сайту


Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz