Четвер
19.09.2019
17:32
Вітаю Вас Гость
RSS
 
Волинська обласна організація НСКУ
Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [7]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » Статті » Мої статті

Статут ВООНСКУ

ІV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ

4.1. Діяльність усіх структурних організацій Спілки базується на таких          основних принципах:

- суворого дотримання встановлених Статутом НСКУ та цим Статутом порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання спілчанських органів  та їхніх керівників на всіх рівнях;

- обов'язкового виконання всіма ланками Спілки рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту НСКУ та цього Статуту;

-    права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту НСКУ та Цього Статуту;

-    чинності засідань керівних органів Спілки - за умови присутності на них не менше половини членів відповідного органу;

-    у своїй діяльності спілчанські організації всіх рівнів та первинні осередки керуються Статутом НСКУ цим Статутом, програмами Спілки, рішеннями статутних органів Спілки;

-    рішення конференції територіальних організацій, інших керівних органів усіх структурних ланок Спілки, зборів первинних осередків Спілки ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені Статутом НСКУ та цим Статутом;

-    рішення приймаються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням відповідного органу;

-    головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями, голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників. Прийняті постанови, рішення, заяви, звернення, протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами;

-     представники спілчанських органів вищого рівня мають право брати участь у конференціях, зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу;

-     у разі, якщо органом Спілки ухвалюється рішення про скликання конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет, рішення якого є обов'язковими до виконання.

4.2. Основу Спілки складають первинні організації (осередки), які утво­рюються за виробничим чи територіальним принципом або за місцем проживання. Первинні осередки в своїй діяльності керуються єдиним Ста­тутом НСКУ та цим Статутом. Первинний осередок ставиться на облік у керівних органах районної, міськрайонної організації, а за їх відсутності – у керівних органах обласної організації.                                                          

4.2.1. Рішення про створення первинної організації Спілки приймається на загальних зборах громадян (не менше 3 чоловік), що виявили бажання вступити до Спілки.                                                                                                 

4.2.2. Загальні збори, які є вищим керівним органом первинної організації, визначають форми самоуправління, приймають до лав Спілки нових членів з наступним затвердженням на правлінні обласної організації та вирішують всі питання своєї внутрішньої діяльності, керуючись положеннями цього Статуту.

4.2.3. На загальних зборах відкритим голосуванням терміном на 5 років обирається голова первинного осередку Спілки. При необхідності, первинні осередки можуть створювати Раду своєї організації та обирати на цей же термін членів ради первинної організації Спілки.                                                                         

4.2.4. За наявності у первинному осередку більше 15 членів Спілки загальними зборами терміном на 5 років обирається Рада осередку в складі голови, його заступника та скарбника, які працюють на громадських засадах.

4.2.5. Загальні збори первинної організації обирають делегатів на міські (районні) конференції Спілки.                                                                                         

4.3. Голова первинної організації Спілки:

4.3.1. Організовує роботу первинної організації (осередку), представляє його у керівних органах Спілки, звітує перед первинною організацією, розпоряджається коштами первинного осередку.                                                                                                 

4.3.2. Ознайомлює членів первинної організації з документами та рішеннями органів Спілки вищого рівня; організовує та здійснює заходи Спілки відповідно до програмних завдань і статутних вимог та рішень керівних органів Спілки.                                                                                                                                         

4.3.3. Проводить збори первинного осередку, провадить облік членів Спілки.                                                                                                                                                  

4.3.4. Форми роботи первинної організації, плани діяльності, в частині, що не стосуються виконання рішень органів вищого рівня, визначаються загальними зборами первинної організації.                                                                                                 

4.3.5. Якщо первинний осередок (організація) не дотримується Статуту НСКУ цього Статуту, його діяльність може бути припинена за рішенням  обласної організації або керівними органами Спілки. Первинна організація має право оскаржити це рішення протягом 10 днів до керівного органу Спілки вищого рівня. Заява про оскарження має бути розглянута протягом місяця.

4.4. Первинні організації організовують діяльність місцевих краєзнавців
за напрямами:

- дослідження і популяризація природних і історико-культурних надбань
рідного краю;

-      здійснення шефства над окремими пам'ятками природи, історії та культури;

-      вивчення місцевих народних промислів, традицій, свят та обрядів, мовних особливостей, топоніміки;

-      фіксація зразків пісенно-поетичної спадщини та фольклору даної місцевості;

-      створення природно-географічних і історичних описів;

-      запис спогадів очевидців та ведення хронології історичних подій;

-      збирання матеріалів для поповнення експозицій місцевих краєзнавчих музеїв і виставок тощо.

4.5.    Первинні осередки Спілки об'єднуються в районні (міські) організації. Вищим керівним органом районної організації є конференція, що скликається не менше одного разу на три роки. Позачергові конференції можуть скликатися за ініціативою їх правлінь або на вимогу не менше однієї третини первинних організацій. Конференція вважається правочинною при наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних иделегатів.

4.6. Районні та міські конференції:

-     заслуховують та затверджують звіт Правління і Ревізійної комісії, обирають прямим голосуванням Правління та Ревізійну комісію терміном на три роки:

-     визначають першочергові заходи по розробці та реалізації місцевих краєзнавчих програм, вносять свої пропозиції по розробці та виконанню регіональних, обласних та Всеукраїнських краєзнавчих програм;

-     приймають рішення відкритим голосуванням і простою більшістю присутніх делегатів.

4.7. Правління районної (міської) організації:

-   обирає Президію у складі голови Правління, його заступників, відповідального секретаря та членів;

-   затверджує склад громадських комісій;

-   організовує виконання рішень районної (міської) конференції;

-   вносить свої пропозиції на розгляд конференції районної (міської) організації:

-   приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної кількості.

4.8. Засідання Правління районних (міських) організацій Спілки скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.9.  Президія Правління районної організації Спілки:

- координує діяльність первинних організацій Спілки, сприяє державним органам та громадським організаціям в розробці проблем краєзнавства, розробляє та затверджує плани роботи, річні фінансові кошториси, вирішує питання морального та матеріального заохочення членів Спілки, створює і спрямовує діяльність госпрозрахункових установ і організацій, створених при районних (міських) організаціях.

4.10.  Ревізійна комісія районної (міської) організації:

-   обирає зі свого складу голову комісії, його заступників та секретаря;

-   здійснює не рідше один раз на рік перевірку фінансово-господарської діяльності Правління районної (міської, міськрайонної) організації тощо;

-  члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу правління.

4.11. Районні (міські) організації об'єднуються в обласну організацію Спілки. Вищим керівним органом обласної організації є конференція, що скликається один раз на три роки. Позачергова конференція може бути скликана за ініціативою Правління обласної організації або за вимогою не менше однієї третини районних та міських організацій. Конференція вважається правомочною при наявності на ній не менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.12. Конференція обласної організації:

-   заслуховує та затверджує звіти Правління і Ревізійної комісії, терміном на 3 роки обирає прямим голосуванням Голову Правління, Правління та Ревізійну комісію;

-   визначає першочергові завдання по розвитку краєзнавства в області;

-   затверджує обласні краєзнавчі програми та вносить свої пропозиції по розробці та реалізації Всеукраїнських краєзнавчих програм;

-   приймає рішення відкритим голосуванням і простою більшістю присутніх делегатів.

4.13.    Правління обласної організації:

-   обирає Президію у складі Голови Правління, його заступників, відповідального секретаря та членів;

-   затверджує штатних працівників, самостійно визначає форми, системи і розміри оплати їх праці;

-   організовує виконання рішень обласної конференції;

-   розробляє пропозиції до обласної та Всеукраїнської краєзнавчих програм та проводить роботу по їх реалізації;

-   заслуховує звіти Президії;

-   затверджує зразки печаток, штампів, атрибутику та символіку;

-   затверджує свій бюджет, балансовий звіт і кошторис;

-   приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше двох третин від загальної кількості;

-    затверджує рішення первинних організацій про прийом до Спілки нових членів та виключення зі Спілки.

4.14.    Правління обласної організації Спілки скликається в разі необхідності, але не рідше два рази на рік.Категорія: Мої статті | Додав: Краєзнавець (25.11.2010)
Переглядів: 599 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Друзі сайту


Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz