Четвер
19.09.2019
17:32
Вітаю Вас Гость
RSS
 
Волинська обласна організація НСКУ
Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [7]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » Статті » Мої статті

Статут ВООНСКУ

4.15.  Президія Правління обласної організації:

-       спрямовує і координує діяльність районних, міських та первинних організацій Спілки;

-   здійснює науково-методичне забезпечення роботи районних, міських та первинних організацій;

-   пропагує передовий досвід краєзнавчої роботи;

-     розглядає та вирішує поточні  питання,  в тому числі  пов'язані з матеріальним заохоченням членів Спілки;

-     вносить на розгляд Правління обласної організації свої пропозиції з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Організації;

- організує видавничу діяльність;

-  дає рекомендації окремим краєзнавцям для вступу у вищі учбові заклади, в аспірантуру та докторантуру.

4.16.   Ревізійна комісія обласної організації:

- обирає з свого складу голову комісії, його заступників та секретаря;

-   здійснює не менше одного разу на рік перевірку фінансово-господарської діяльності, ведення діловодства правлінням обласної організації;

-  члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу Правління обласної організації.

4.17. Керівним органом Організації між конференціями є Правління, котре:

-   контролює виконання рішень з'їзду та дотримання Статуту;

-   здійснює попередній розгляд і обговорення всіх питань, що розглядаються конференцією;

-   скликає конференцію, встановлює місце і час її проведення, норму представництва і програму роботи;

-   у разі потреби може виводити зі свого складу членів і вводити нових з наступним затвердженням їх на конференції, однак не більше як третину стосовно до загальної кількості обраних;

-   визначає чергові завдання, формує перспективні та поточні програми розвитку та діяльності ВООНСКУ;

-   затверджує Президію, головного редактора свого друкованого органу та інших видань, керівників підприємств та організацій, заснованих на правах юридичної особи з метою реалізації статутних завдань;

-   приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління в присутності не менше 2-х третин від загальної кількості;

-         затверджує кошторис;

-    вносить поправки та зміни до Статуту ВООНСКУ, які затверджує наступна конференція.

4.18. Правління скликається в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.19.  У період між засіданнями Правління повсякденною діяльністю керує Президія, яка збирається на засідання в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал та Голова Правління.

4.21. Голова Правління ВООНСКУ, а в разі його відсутності заступники Голови Правління, очолюють організацію, організовують роботу Президії та Правління, готують і проводять засідання, укладають і розривають договори, сприяють діяльності активу, підписують фінансові документи, видають доручення, членські квитки та посвідчення членам Правління, Ревізійної комісії та штатному    апарату,    підбирають,    призначають    і    звільняють    штатних працівників апарату ВООНСКУ.

4.22. Діяльність по організації краєзнавчого руху, його окремих напрямів ведуть комісії Правління, які звітують перед Правлінням та його Президією.

4.23. Склад комісій з числа провідних науковців, спеціалістів та краєзнавців затверджується Президією Правління.

4.24. Комісії вивчають та узагальнюють досвід роботи  краєзнавчихорганізацій    розробляють   методичні    рекомендації,   програми   і   проводять науково-методичні  конференції,  публікують їх матеріали,  взаємодіють з ними науковими, громадськими і державними організаціями в країні та закордоном.

4.25.  Вищим контрольним органом ВООНСКУ є Ревізійна комісія, яка затверджується конференцією на 5 років у складі 3 осіб та звітує перед нею про свою діяльність.

Ревізійна комісія:

- діє у відповідності з Положенням про неї, затвердженим з'їздом Спілки;

-   обирає зі свого складу заступника голови комісії і секретаря;

-   здійснює не рідше двох разів на рік перевірки фінансово-господарської діяльності ВООНСКУ,  ведення діловодства.

-   залучає до проведення перевірок висококваліфікованих спеціалістів;

-  розглядає заяви і скарги членів ВООНСКУ, у разі необхідності конфліктні ситуації у районних та первинних організаціях, дотримання членами Спілки положень Статуту та Кодексу професійної етики краєзнавця, стан роботи з листами спілчан;

- контролює правильність витрат коштів ВООНСКУ та заснованих підприємств, установ і організацій;

-  вносить на розгляд керівних органів ВООНСКУ наслідки ревізії, а також свої пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

4.26. Члени Ревізійної комісії до Правління ВООНСКУ та її регіональних організацій не входять, але мають право брати участь у засіданнях виборних та робочих органів з правом дорадчого голосу.

V. МАЙНО ТА КОШТИ ВООНСКУ

     5.1.  ВООНСКУ  може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності:                                                                                    

- ВООНСКУ набуває прав власності на кошти та інше майно, передане їй членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.                                                       

- ВООНСКУ також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої (комерційної) діяльності, створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

   5.2. Кошти ВООНСКУ утворюються за рахунок:                                                               

-    вступних та щорічних внесків членів Спілки;                                                                         

- добровільних грошових та матеріальних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;                                                                                                                      

- відрахувань від господарської, в т.ч. зовнішньоекономічної та іншої діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств, що спрямовуються на виконання статутних цілей ВООНСКУ;                                              

- доходів від організації виставок, концертів, аукціонів, лотерей тощо;                                         

- коштів від реалізації майна організації;                                                                                  

- фінансування з Державного бюджету України.

5.3. ВООНСКУ, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у
порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.4. ВООНСКУ не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, а члени не відповідають по зобов'язаннях ВООНСКУ.

VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВООНСКУ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1.     ВООНСКУ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди, купує та реалізує майно, має свій баланс та рахунки в банківських установах, круглі печатки, штампи, власну символіку, бланки з власним найменуванням, зразки яких затверджуються президією Правління та реєструються в установленому законом порядку.

6.2. Районні, міські, міськрайонні осередки в разі їх реєстрації в установленому порядку набувають права юридичної особи. У своїй діяльності вони керуються єдиним Статутом Спілки, цим Статутом та власними положеннями, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Спілки.

6.3. ВООНСКУ може:

-   виснемайнові права;

-   представляти та захищатупати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та ти свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях;

-   брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги тощо), надавати ідейну, організаційну та матеріальну підтримку іншим об'єднанням громадян;

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

-   розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

-   засновувати засоби масової інформації;

-   залучатись до підготовки законопроектів, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів;

-   створювати на правах юридичної особи підпорядковані їй госпрозрахункові підприємства та організації, в т.ч. краєзнавчий фонд (з метою накопичення краєзнавчих матеріалів та видань, соціального захисту членів Спілки, організації важливих краєзнавчих проектів, підтримки аматорського руху і т. і.), Положення про які розробляються і затверджуються Правлінням ВООНСКУ.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ВООНСКУ

7.1.   Діяльність ВООНСКУ може бути припинено шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2.   Реорганізація може здійснюватись за рішенням конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від усіх обраних делегатів.

7.3.   Ліквідація здійснюється за рішенням конференції, якщо за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від усіх обраних делегатів, або за рішенням суду. В разі ліквідації створюється ліквідаційна комісія.

7.4.   Кошти та інше майно Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань, на благодійні цілі, передаються неприбутковим організаціям профільного напрямку діяльності або зараховуються в дохід
місцевого чи державного бюджету.

Категорія: Мої статті | Додав: Краєзнавець (25.11.2010)
Переглядів: 668 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Друзі сайту


Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz